Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği

28 Temmuz 2011 Perşembe


Turizm ve Otel İşletmeciliği - Genel Tanıtım

Turizm ülkemizde hızla gelişmekte olan sektörlerden birisidir. Bu gelişime paralel olarak eğitimli işgören ihtiyacı artmaktadır. Turizm eğitiminin temel amacı; insanların dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri bu bağlamda turizme yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır. Bu bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarına da çözüm olabilmelidir.
Günümüzde ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Türkiye yetişmiş yeni iş gücünün önemli bir kısmı için iş bulma olanakları kısıtlı bir ülkedir. Dünya çapında da benzer sorunlar yaşanmakla birlikte özellikle, çalışma saatlerinin azalması ve dolayısıyla boş zamanın artması, ekonomik refah seviyesinin yükselmesi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gösterdiği gelişmeler sayesinde insanların tatil yapma, dinlenme, eğlenme, gezme ve merak duygularını giderme ihtiyaçları giderek artmıştır. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada turizm sektörünün hızla gelişmesine yol açmış ve ülkeler, turizmi işsizliğin azaltılması ve istihdamın geliştirilmesi noktasında kullanma ve geliştirme eğilimine girmişlerdir.
Bilginin ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının başarının tek şartı haline gelmesi, mesleki anlamda eğitim gören bütün öğrencilerin eğitime ve iş hayatına bakışını kökten değiştirmektedir. Özellikle turizm alanının insan gücü yoğun bir sektör olması, hizmet üretiminin kalitesi ve verimliliği için eğitimli iş gücünü zorunlu kılmaktadır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, Ticari Matematik, Genel Turizm,Otel İşletmeciliği, Önbüro İşlemleri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Gıda ve Personel Hijyeni ile Mesleki Yabancı Dil vb mesleki derslerin yanında genel kültür ve genel yetenek derslerini almaktadırlar.
Günümüzün hızla büyüyen sektörlerinden birisi olan Turizm sektörü için ara eleman yetiştirmeyi hedefleyen Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler turizm işletmelerinin farklı pozisyonlarında görev alabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olacaklardır.
MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI
Hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilebilmesi için mesleki uygulamaya dayanan eğitim ve staj önemli bir yer tutmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri birinci yılın sonunda konaklama işletmelerinde uygulamayı gerektiren stajlarını gerek yörede gerekse ülke genelinde bulunan konaklama işletmelerinde yapabileceklerdir.
Mezunlar konaklama işletmelerinin yanında; Seyahat Acenteleri. Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Termal Turizm Merkezleri, Tur Operatörlüğü İşletmeleri, Kongre-Konferans Merkezleri, Marina İşletmeciliği, Hava Yolları Ve Charter Şirketleri, Denizcilik Ve Kurvaziyer İşletmeleri, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşitli Birimleri, Enformasyon Merkezleri Ve Dikey Geçişle Lisans Eğitimine Devam Edenler İçin Akademik Kariyer gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı mevcuttur.

SUNULAN OLANAKLAR
Yüksekokulumuzda bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrenciler, tamamı internet erişimine sahip bilgisayarları diledikleri zamanlarda kullanabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler Kampüsümüzde haftada 75 saat hizmet veren Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi bulunmaktadır. Kaynakların çoğu Türkçe ve İngilizcedir. İnternet üzerinden erişilen veri tabanları sayesinde öğrenciler ve öğretim üyeleri internetteki bilgi kaynaklarına rahatça ulaşabilmektedirler. Kütüphaneden, Üniversitedeki herkes ücretsiz olarak yararlanabilir. Ödünç kitap almak için tek ihtiyacınız olan şey öğrenci kimlik kartınızdır. Ayrıca kampüsümüzde çeşitli kültür ve spor kulüplerin faaliyet gösterdiği bir merkez ile açık ve kapalı spor alanları ve kapalı yüzme havuzu(yapım aşamasında) mevcuttur. Bunların yanı sıra öğrencilerin yemek ihtiyaçlarına cevap veren Üniversite Yemekhanesi ve ayrıca çeşitli özelliklerdeki lokanta ve kafeteryalar öğrencilerimizin hizmetindedir. Buralarda aynı zamanda bölümle ilgili uygulama dersleri de yapılmaktadır. Bunlardan başka kampusümüzde ve şehrimizde uygulama derslerinin yapıldığı bir çok tesis bulunmaktadır.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER;
Programdan mezun olan öğrenciler, "Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Önlisans Diploması" alırlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler; İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme - Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Rehberlik programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler.

0 yorum: