namık kemal üniversitesi muratlı meslek yüksek okulu(resimli)

15 Ekim 2008 Çarşamba

KURULUŞ TARİHİ
T.Ü. Muratlı Meslek Yüksekokulu 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 Maddesi yarınca, 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Cam ve Muhasebe bölümleri olmak üzere iki bölümde faaliyete başlamıştır.
Yüksekokulumuz binası Muratlı Belediyesi tarafından tahsis edilen ve restore edilmiş tarihi bir yapıdır. Cam Bölümü 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında öğretim elemanında güçlük, laboratuar, teknik nedenler ve fiziki alan yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle kapatılmıştır.
KURULUŞ AMACI
T.Ü. Muratlı Meslek Yüksekokulu, İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamıştır. Toplumun kaynaklarının bireyler arasında optimum bir şekilde dağılmasını ve insanların gereksinimi olan mal ve hizmetlerin sağlanması amacına yönelik olarak Tekirdağ ilinin Muratlı ilçesinde toplumun talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte işletmelerin birincil amacı olan maksimum karın da elde edilmesi göz önünde tutularak, yetişmiş insan gücünü karşılamak ve eğitim-öğretimle mesleki yeterlilik kazandırılması amacıyla kurulmuştur.
EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIM AMAÇLARI
Yüksekokulumuzun eğitim amacı öncelikle işletmelere ve sanayi kuruluşlarına ara eleman yetiştirmektir. Bu bağlamda meslekte uzmanlaşma öncesi bir çok bilgi ve donanımı edinip bunu uygulayabilmeyi kavratmak temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda gerekli olacak uzman derslerinin temel konularının verilmesi planlanmıştır. Yüksekokulumuzdan alacakları eğitimle, ara eleman olarak işletme ve sanayi kuruluşlarında çalışmalarını ve lisans düzeyinde eğitime devam edebilmesini sağlamak bir diğer amaçtır.

BULUNULAN İL İLÇE KOŞULLARI :
Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yer almakta olup şehir merkezi ile uzaklığı 21 km’dir.


ULAŞIM:
Yüksekokulumuz ilçemizin merkezinde yer almakta olup, çevre il ve ilçelerinden öğrenim gören öğrencilerimizin ulaşımı, karayolu ve demiryolu ile sağlanabilmektedir.
BARINMA:
Yüksekokulumuz öğrencileri Muratlı ilçesinde kiralık evlerde ve Tekirdağ Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenci yurdunda barınmaktadırlar.
BESLENME:
Yüksekokulumuz öğrencileri 1 öğün yemek ihtiyacını anlaşmalı olduğumuz bir yemek firmasından karşılamaktadır.
BULUNULAN YÖREYE YAPILAN KATKILAR
Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler ilçemizin sanayi bölgesinde yer almasından dolayı çevre il ve ilçelerinde iş bulma imkanına sahip olurlar. Sosyal ve Kültürel açıdan yapılan faaliyetlerle ilçe sosyal hayatına ve yaptıkları harcamalarla ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.
KÜLTÜR HİZMETLERİ
Yüksekokulumuz bilimsel amaçlı olmanın yanında daha çok toplumu ve öğrencilerimizi bilinçlendirme amaçlı bazı toplantı, konferans, panel vb. faaliyetleri yürütmektedir. Örneğin 9 Aralık 2004 tarihinde, konusunda uzman öğretim üyelerinin davet edildiği Türkiye- AB İlişkileri isimli bir panel Yüksekokulumuz yöneticiliğinde Muratlı ilçe merkezinde halka açık olarak düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli kurum ve sivil toplum derneklerinden gelen talepler doğrultusunda bu yönde çalışmalarımız olacaktır.
LABORATUAR SAYISI
Yüksekokulumuzda 1 adet Bilgisayar laboratuarı olup toplam 16 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bu laboratuarda Bilgisayarlı Muhasebe ve Bilgisayar Kullanımı dersleri verilmektedir.

Namık Kemal Üniversitesi Kayıt İçin Gerekli Belgeler 20100 yorum: